Statek Výštice

Dovolte nám, abychom se představili:

Rok před sametovou revolucí jsme se potkali na zážitkovém kursu Prázdninové školy Lipnice, vzali jsme se, máme dva syny a na naší společné více než dvacetileté cestě jsme na konci léta 2010 koupili statek Výštice. Léta jsme hovořili o tom, že až nám děti odrostou, chtěli bychom vybudovat penzion – vzdělávací outdoorové  středisko, kde bude lidem dobře a kam se budou rádi vracet.  V roce 2008 jsme založili občanské sdružení Země – nezemě, z.s., které se zaměřuje na zážitkové programy pro děti, mládež a celé rodiny. V létě 2010 jsme objevili a koupili statek Výštice, který splňoval téměř všechny naše podmínky.  Od té doby na statku Výštice probíhá celá řada akcí – dětské tábory, školy v přírodě, školní výlety, sportovní a adaptační kursy, firemní i soukromé akce, svatby, zabijačky, vzdělávací akce a semináře různých, převážně neziskových organizací … Při své práci na středisku čerpáme ze svých dlouholetých zkušeností pedagogických, rodičovských i manažerských.

 

Mgr. Iva Pudichová

Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha a poté 10 let pracovala jako učitelka na základní škole a na gymnáziu.  Dále čtyři roky vykonávala funkci manažerky vzdělávacího střediska Outward Bound ČR. Patnáct let ve svém volném čase působila jako externí dobrovolnická instruktorka zážitkové pedagogiky v Prázdninové škole Lipnice a pět let také jako externí lektor outdoorové vzdělávací firmy Česká cesta. V době, kdy žila ve Zvoli, pořádala jako členka a poté i jako předsedkyně školské, kulturní a sportovní komise celou řadu společenských a sportovních akcí. Je spoluzakladatelkou a  předsedkyní občanského sdružení Země – nezemě, z.s., kde připravuje  a vede programy pro děti, mládež a rodiny.  Pečuje o klienty statku Výštice, má na starost provoz střediska, jezdecký kroužek, je cvičitelkou jezdectví, majitelkou drezurní a vytrvalostní jezdecké licence. Pečuje o zvířata na statku, vede tvořivostní dílny. Práce s dětmi je jejím koníčkem i posláním.

Miluje jižní Čechy, zvířata, voňavý les, manžela, děti - život se všemi dary, které nám poskytuje. Má jednoduchý recept na spokojený život – co dáš, to dostaneš.  Vše co děláš, dělej s láskou a žij v přítomnosti.

Ing. Marcel Pudich

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu VŠ Báňské v Ostravě, jako elektroinženýr se však nikdy neživil. Po ukončení krátké kariéry sportovního novináře pracoval čtyři roky jako obchodní zástupce a poté 14 let ve funkcích obchodního a marketingového ředitele ve čtyřech firmách zaměřených převážně na dovoz cukrovinek. Patnáct let ve svém volném čase působil jako externí dobrovolnický instruktor zážitkové pedagogiky v Prázdninové škole Lipnice, je zakladatelem florbalového klubu 1. SC Vítkovice a podílel se na vzniku florbalu u nás vůbec. Tři roky pracoval také jako externí lektor outdoorové vzdělávací firmy Česká cesta. V průběhu čtyřletého starostování se mu podařilo motivovat lidi ke spolupráci, vzájemné úctě, povedlo se mu iniciovat obnovení nebo založení několika nyní již tradičních zvolských akcí.

Je spoluzakladatelem a instruktorem občanského sdružení Země-nezemě, z.s. Má rád hory, na nichž si v Himalájích splnil i životní sen výstupem na Imja Tse (6.189 m.n.m.), ale také rád brázdí moře na jachtě. Miluje manželku a své syny a po dlouhých letech manažerských funkcí, včetně té starostovské, si užívá života na samotě u lesa a u rybníka a s tím spojené fyzické práce.

Jan Pudich

Sportovní fanatik a student Akademie žurnalistiky a nových médií v Praze. Od vzniku sdružení je pevnou součástí instruktorských týmů pro střední věkovou skupinu. Velmi aktivní je také na víkendových akcích pro děti a dospěláky.

Bývalý fotbalový brankář Olešníku a současný florbalový hráč pražského týmu Traverza Mukařov, blázen do kolektivních i individuálních sportů. Chytá ještě futsal a není mu cizí vlastně žádný sport.

 

 

Zázemí – kuchyně a úklid

 

V kuchyni se při přípravě jídla střídá stabilní tříčlenný tým. Kuchyni šéfuje Marcel, objíždějící různé kuchařské semináře a praxe v renomovaných kuchyních. Největší část času tráví při přípravě jídel se Zdeničkou a Luckou, které dostávají v kuchyni stále více prostoru. Zdenička s Luckou mají na starosti také přípravu prádla do prádelny a přijetí zpět, úklid pokojů pro další hosty a další mnohdy neviditelnou černou práci na statku. Obrovskou posilou je pro nás Láďa, jehož hlavní náplní práce je denní starost o výběhy a boxy pro koně a kozy, rád vezme do ruky pilu a připraví dříví, obejde statek a posbírá vše, co tam nepatří.